Inbound marketing

Vad är inbound marketing? Det är en marknadsföringsstrategi som är till för att hjälpa dig att attrahera, engagera och generera kunder med hjälp dina digitala kanaler. Syftet är att attrahera kunder utefter deras behov och villkor.

Inbound marketing består av tre delar: 1.) attrahera, 2.) engagera, och 3.) underhålla. I praktiken fungerar de olika delarna så här:

1.) För att attrahera kunder till din hemsida måste du erbjuda dem något av värde, till exempel nedladdningsbart material, e-böcker eller annat innehåll. Ledmotiven ska alltid vara att lösa deras problem. 

2.) Nästa steg är att engagera kunderna, eller prospekten, som du lockade till dig genom ditt attraherande innehåll. Det här steget kan verka krångligt för en del; hur får man personen att ta klivet från prospekt till kund? Hemligheten ligger i att övertyga personen om att dina varor eller tjänster kan hjälpa dem att lösa sina problem 

3.) När en person väl blivit kund, bör denna person underhållas genom att fortsätta att erbjuda värdefullt innehåll. Varför? Syfte med ditt företag ska vara att lösa dina kunders problem, och detta fortsätter även efter deras första, eller deras tionde köp. Och som ordspråket lyder; det är lättare och billigare att behålla en befintlig kund, än att attrahera en ny!

Deborah_2021-08-19_lowres-2
Lisa_tellbe_2021-08-19_lowres-3

Vi hjälper dig med: 


  • Lead scoring 

  • Lead nurturing 

  • Skapa personas

  • E-postmarknadsföring  

Lead scoring

Lead scoring är ett verktyg för att du ska kunna mäta dina kunders intresse, där utgångspunkten är att olika handlingar har olika värde för ditt företag. Med det menas alltså att handlingar visar på olika grad av intresse från kunder, det vill säga att kunden är mer eller mindre intresserad av ditt företag och det du erbjuder.

Om en kund väljer att fylla i ett formulär för att bli kontaktad av dig, visar det ett större intresse från kundens sida än om den bara väljer att prenumerera på ditt nyhetsbrev. Båda är dock en indikation på intresse för ditt företag.

Lead scoring är helt enkelt ett poängsystem där du kan följa upp dina leads i deras kundresa. Vi hjälper dig att ta fram ett lead scoring-system som är anpassat utifrån dina kunder och deras behov.

Lead nurturing

Grunden i remarketing och retargeting är att ta tillvara på leads, vilket är precis vad lead nurturing innebär. För att kunna ta tillvara på dina leads är det viktigt att du vet deras behov. Ett bra sätt att lära känna dina leads är att kontinuerligt erbjuda dem mer kunskap, som de anser vara användbar och värdefull. Genom att få dem att ladda ner olika typer av innehåll kan du varje gång ställa nya frågor, vilket ger dig ytterligare information. Utifrån informationen kan du därefter identifiera vilken “persona” de tillhör. 

Personas

Personas är semi-fiktionella karaktärer som representerar ditt företags önskade kundgrupper. Kundgrupperna kan exempelvis vara marknadschefer eller kommunikatörer, som då kategoriseras in under olika personas. När du vet vilken persona som ditt lead tillhör kan du anpassa din kommunikation utifrån det, och därmed förse till lead med mer innehåll som är relevant för just den målgruppen.   

Kontakta oss 

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa just ditt företag med? Kontakta oss via formuläret så kan vi pratas vid närmare!