Våra insikter från HubSpots sociala medier-kurs

Ny månad – nytt certifikat! Denna gång valde vi att gå HubSpots Social Media-kurs för att djupdyka i hur du formar konversationen runt ditt företag, skapar lojalitet och attraherar nya kunder. Nu har vi sammanfattat de viktigaste delarna så att du också kan använda sociala medier för att lyfta ditt företag 🚀

Våra insikter från HubSpots sociala medier-kurs

Skapa en sociala medier-strategi

Med en effektiv sociala medier-strategi har du möjligheten att kommunicera direkt till dina nuvarande och potentiella kunder, när och var de själva vill. För att veta vilket innehåll du ska skapa, hur du ska prata till dina följare och vilka kanaler du ska använda, är det viktigt att du identifierar och förstår din ideala kund och skapar en “buyer persona”. Det gör att du kan bli ännu mer personlig och nå ut till rätt personer. 

För att din sociala medier-strategi ska bli fulländad behöver du se till att strategin matchar dina övergripande affärsmål. När du gjort det kan du även formulera mål för dina sociala medier. Ett tips är att följa SMART-metoden. SMART-metoden innebär att de mål du skapar ska vara specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och i tiden.

Ett exempel på ett smart mål: 

“Inom 1 år ska jag ha nått 10 000 följare endast genom organiskt innehåll”

Skapa en innehållsstrategi

För en lyckad sociala medier-strategi behöver du skapa intressant och värdefullt innehåll. Det kan hjälpa dig att nå ut till fler, skapa engagemang, bygga lojalitet och driva försäljningen. Ett tips är att skapa en innehållsstrategi baserad på de mål du har med dina sociala medier. 

Innan du börjar, ställ dig frågan: vilka kanaler interagerar min målgrupp med mest? Vad för slags innehåll har fått flest klick, visningar och kommentarer? När du väl svarat på de frågorna, är det dags att skapa din innehållsstrategi. Här är det viktigt att tänka på att du ska skapa innehåll för varje enskild kanal. Det kan du göra genom att skapa “kampanjer” där du skapar liknande innehåll som är anpassade för de olika kanalerna. På så sätt har innehållet i de olika kanalerna samma mål, utan att vara identiska.

Bygg relationer, skapa engagemang och var SOCIAL!

Sociala medier är i konstant förändring och det finns alltid något nytt att lära sig. Förut kunde du räkna med att om du skapar innehåll – kommer dina följare att se det. Så är inte fallet idag. Med tanke på den enorma mängd användare och alla nya algoritmer som missgynnar företag och varumärken, är det nu svårare att använda sociala medier för att nå ut till dina följare. Det är därför viktigt att du skapar relationer. Försök att lyssna på dina följare och engagera dig i deras konversationer. Varför? För att sannolikheten är stor att personer som visar engagemang kommer att lita mer på dig, visa mer lojalitet och rekommendera dig till andra. 

För att skapa engagemang bör du prata direkt till dina följare som om du känner dem. Var transparent, personlig och använd humor för att de ska känna att de pratar med en riktig person och inte ett varumärke. På så sätt kan du bygga starka relationer och kanske även få dina följare att dela ditt innehåll, vilket även kommer gynna din synlighet i de olika kanalerna. Bra att tänka på är att välja att engagera sig med omsorg. Se till att de sammanhang och konversationer du engagerar dig i är relevanta och att du bidrar med värde.  

Alltså, för att skapa engagemang och forma konversationen runt ditt varumärke, är det viktigt att skapa strategier baserat på dina övergripande affärsmål, vara personlig och prata med dina följare som om de vore en enda person.